Logo Forfatterforbundet

Forfatterforbundets vederlagsfond

Forfatterforbundets arbeidsstipend for ny norsk skjønnlitteratur for voksne

Arbeidsstipend for 2023 er tildelt og utbetalt. Ny stipendutlysning vil skje i første kvartal av 2024.

 

Om Forfatterforbundets arbeidsstipend

Forfatterforbundets arbeidsstipend skal bidra til utvikling av ny norsk skjønnlitteratur for voksne. Stipendene er finansiert med midler fra bibliotekvederlaget, en kompensasjonsordning for alle forfattere som har bøker i bibliotekene.

Verket må være ment for det norske markedet, og skal gjøres allment tilgjengelig for norske bibliotek ved utgivelse. Forfatterforbundet ønsker å stimulere til bredde og god litteratur for alle lesere, og ved tildeling av stipend vil det bli lagt vekt på sjangerspesifikke så vel som litterære kvaliteter. Forfatterforbundets stipendkomité velges av landsmøtet og leverer sin innstilling til styret i Forfatterforbundets vederlagsfond. Den endelige godkjenningen av innstillingen gjøres dermed av styret i vederlagsfondet.

 

Hvem kan søke?

Stipendet kan søkes av alle forfattere som arbeider med et nytt, skjønnlitterært verk for voksne, uavhengig av sjanger eller medlemskap i en skribentorganisasjon. Forfatterforbundets arbeidsstipend kan kun tildeles forfattere som arbeider med norsk skjønnlitteratur for voksne (18 år+). For andre typer litteratur finnes det andre ordninger.

 

Arbeidsstipend for 2023

Stipendkomiteen i Forfatterforbundet delte for 2023 ut 2 stipender à 12 måneder, 10 stipender à 6 måneder og 47 stipender à 3 måneder. Totalt mottok Forfatterforbundet 479 søknader til årets utlysning. Les mer om tildelingen på Forfatterforbundets nettside.

Tildelte arbeidsstipend for 2023 finner du her.

 

Rapport om bruk av stipend

For å sikre at alle stipend fra Forfatterforbundets vederlagsfond går til det ønskede formålet, å skape ny, norsk litteratur, skal det sendes inn en kort rapport om hva du har benyttet stipendmidlene til og om boken du søkte om støtte til er kommet ut. Rapporten bør sendes så snart boken er kommet, og senest 3 år etter at du mottok stipendet.

PS! Man kan ikke tildeles nytt stipend før man har rapportert tilfredsstillende om bruken av forrige stipend.

Send inn rapporten her.

1 2 3 7
Organisasjonskart
Her kan du se hvordan Forfatterforbundet og forfatterforbundets vederlagsfond er organisert
Les mer
Vedtekter
Her kan du lese om vederlagsfondets vedtekter
Les mer
Habilitetsbestemmelser
Her kan du lese om vederlagsfondets habilitetsbestemmelser
Les mer
Forvaltning
Her kan du lese om retningslinjer for forvaltning av vederlagsfondets midler
Les mer
Klageskjema
Du kan klage på stipendavgjørelsen.
Les mer
Bruk av arbeidsstipend
Her kan du rapportere inn hvordan du har benyttet stipendet ditt.
Gå til skjema