Logo Forfatterforbundet

Forfatterforbundets vederlagsfond

Forfatter i arbeid.

Fra 14. februar 2022 kan du søke stipend fra Forfatterforbundets stipendordning

Formål

Forfatterforbundets vederlagsfond deler ut stipend etter søknad. Stipendordningen er åpen for alle skjønnlitterære forfattere i Norge. Et arbeidsstipend er ment å gi forfattere økonomisk anledning til å videreutvikle sine litterære prosjekter og skape ny litteratur. Verket må være tenkt tilgjengeliggjort for det norske markedet.

 

Hvem kan søke?

Alle skjønnlitterære forfattere kan søke uavhengig av organisasjonstilknytning.

 

Størrelse på stipend

Forfatterforbundet tildeler arbeidsstipend av følgende varighet:
-  3 måneder
-  6 måneder
-  12 måneder

Stipendene følger satsene til Kulturrådet.

 

Vurdering av søknaden

Vurderingen av søknaden blir foretatt av Forfatterforbundets stipendkomité, som innstiller til vederlagsfondets styre.

Det er Forfatterforbundets sekretariat som drifter stipendsystemet og nettsidene for vederlagsfondet.

 

Søknadsfrist

Frist for å levere søknad er 1. mars 2022 kl. 24.00.

Søknadsskjema finner du her