Logo Forfatterforbundet

Forfatterforbundets vederlagsfond

Stipendene er finansiert med midler fra bibliotekvederlaget, en kompensasjonsordning for alle forfattere som har bøker i bibliotekene.

Forfatterforbundets arbeidsstipend for ny norsk skjønnlitteratur for voksne

Arbeidsstipend for 2022 er tildelt og utbetalt. Ny stipendutlysning vil komme i løpet av 2023.

 

Om Forfatterforbundets arbeidsstipend

Forfatterforbundets arbeidsstipend skal bidra til utvikling av ny norsk skjønnlitteratur for voksne. Stipendene er finansiert med midler fra bibliotekvederlaget, en kompensasjonsordning for alle forfattere som har bøker i bibliotekene.

Verket må være ment for det norske markedet, og skal gjøres allment tilgjengelig for norske bibliotek ved utgivelse. Forfatterforbundet ønsker å stimulere til bredde og god litteratur for alle lesere, og ved tildeling av stipend vil det bli lagt vekt på sjangerspesifikke så vel som litterære kvaliteter. Forfatterforbundets stipendkomité velges av landsmøtet og leverer sin innstilling til styret i Forfatterforbundets vederlagsfond. Den endelige godkjenningen av innstillingen gjøres dermed av styret i vederlagsfondet.

 

Hvem kan søke?

Stipendet kan søkes av alle forfattere som arbeider med et nytt, skjønnlitterært verk for voksne, uavhengig av sjanger eller medlemskap i en skribentorganisasjon. Forfatterforbundets arbeidsstipend kan kun tildeles forfattere som arbeider med norsk skjønnlitteratur for voksne (18 år+). For andre typer litteratur finnes det andre ordninger.

 

Arbeidsstipend for 2022

Stipendkomiteen i Forfatterforbundet delte for 2022 ut 4 stipender à 12 måneder, 29 stipender à 6 måneder og 81 stipender à 3 måneder. Totalt mottok Forfatterforbundet 507 søknader til årets utlysning.

Tildelte arbeidsstipend for 2022 finner du her.

 

Les mer om tildelingen på Forfatterforbundets nettside.