Logo Forfatterforbundet

Forfatterforbundets vederlagsfond

Et arbeidsstipend kan bidra til å realisere skrivedrømmen.
Et arbeidsstipend kan bidra til å realisere skrivedrømmen.

Fra 13. februar 2023 kan du søke stipend fra Forfatterforbundets stipendordning

Formål

Forfatterforbundets vederlagsfond deler ut stipend etter søknad. Stipendordningen er åpen for alle forfattere som skriver skjønnlitteratur for voksne i Norge. Et arbeidsstipend er ment å gi forfattere økonomisk anledning til å videreutvikle sine litterære prosjekter og skape ny litteratur. Verket må være tenkt tilgjengeliggjort for det norske markedet.

 

Hvem kan søke?

Alle skjønnlitterære forfattere kan søke uavhengig av organisasjonstilknytning.

 

Størrelse på stipend

Forfatterforbundet tildeler arbeidsstipend av følgende varighet:
-  3 måneder – kr 72 500
-  6 måneder – kr 145 000
-  12 måneder – 290 000

Det er mulig å søke på alle tre alternativer.

 

Vurdering av søknaden

Vurderingen av søknaden blir foretatt av Forfatterforbundets stipendkomité, som innstiller til vederlagsfondets styre.

Det er Forfatterforbundets sekretariat som drifter stipendsystemet og nettsidene for vederlagsfondet.

 

Søknadsfrist

Frist for å levere søknad er 1. mars 2023 kl. 23.59.

Søknadsportalen er nå stengt. Søkere vil få svar innen 1. juni.