Logo Forfatterforbundet

Forfatterforbundets vederlagsfond

Personvernerklæring for Forfatterforbundets vederlagsfond

1. Innledning
Denne personvernerklæringen gjelder for Forfatterforbundets vederlagsfond, og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Forfatterforbundets vederlagsfond, ved styreleder, er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Forfatterforbundets grunnlag for å behandle personopplysninger er utelukkende på grunn av personers registrering av medlemskap i Forfatterforbundets vederlagsfond, og vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse.Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

2. Om personopplysninger og regelverket
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøps- og adferdshistorikk.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er daglig leder som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

3. Hva slags opplysninger samler vi inn?
For at Forfatterforbundets vederlagsfond skal kunne levere nødvendige tjenester til deg, er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er.

a) Opplysninger du selv gir til oss
Når du registrerer deg på vår nettside, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som:

  • Navn, – fornavn og etternavn
  • E-postadresse
  • Postadresse
  • Postnummer og poststed
  • Fødsels- og personnummer
  • Telefon-/mobilnummer

Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss senere. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester, eksempelvis ISBN, og /eller sosiale medier du gir oss tilgang til.

b) Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre
Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler blant annet informasjon om:

I) Din enhet og din internett-tilkobling
Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleser. Vi kan også samle informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.

II) Bruk av tjeneste eller kjøp
Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene samt hvilke funksjoner du har brukt på sidene.

c) Opplysninger vi får fra andre kilder
Vi kan motta opplysninger om deg hvis du bruker noen av de andre tjenestene vi tilbyr på dette nettstedet, eksempelvis nyhetsbrev og informasjonsskriv. Vi samarbeider også med tredjeparter, f.eks. leverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, og kan motta opplysninger om deg fra disse. Dette inkluderer også opplysninger som er offentlig tilgjengelige.

d) Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt
Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss.

4. Hva brukes opplysningene til?
Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

a) For å levere og forbedre tjenestene til deg
Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for at du skal kunne logge inn på våre sider og om relevant, for å kunne få tilgang til interne meldinger og eventuelt å betale for tjenester. Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet.

b) For å tilpasse tjenestene til deg, og å gi anbefalinger og relevant informasjon
Vi ønsker å gi deg relevant informasjon. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din profil og dine data,  f.eks. på bakgrunn av hvilken type informasjon du har gitt oss, og hvilke opplysninger du har tillatt oss å håndtere.

c) For å forbedre digital kommunikasjon
Vi bruker dine personopplysninger for å forbedre vår kommunikasjon med deg. Ved å opprette en profil hos Forfatterforbundets vederlagsfond, godtar du målrettet informasjon fra oss.

d) For å utarbeide statistikk
Vi utarbeider statistikk. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

e) For å forhindre misbruk av tjenestene våre
Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge inn på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt ved norsk lov.

5. Deling av opplysninger
Forfatterforbundets vederlagsfond deler ikke i noen tilfeller personopplysninger med utenforstående tredjepart/selskaper som utfører tjenester på våre vegne. Her er de viktigste eksemplene:

a) Når andre utfører tjenester på våre vegne
eksempelvis: hostingselskap, web- og markedsføringsbyråer, som drifter eller utfører tjenester på vegne av Forfatterforbundets vederlagsfond, har ikke lov til å bruke disse personopplysningene.

b) Ved mistanke om lovbrudd
vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring. Vi vil også kunne utlevere informasjon ved mistanke om svindel, eller informasjon som er nødvendig for å avklare konkrete tvister.

6. Sletting av personopplysninger
Vi er lovpålagt til å holde på visse personopplysninger. Eksempler på dette er:

  • Lov om bokføring
  • navn iht. stipend og støtteordninger

Du har krav på at alle dine opplysninger hos oss skal kunne slettes på oppfordring, dersom vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette via e-post, til: stipend@forfatterforbundet.no

7. Sikring av personopplysninger
Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

8. Særlig om informasjonsdeling i e-post og SMS
Dersom du har en aktiv profil hos oss, kan vi sende deg informasjon på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder som du har godkjent. Det inkluderer informasjonsskriv og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester og arrangementer fra oss via e-post, telefon, SMS og sosiale medier. Deler av din persondata kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst enkelt og fritt melde deg av henvendelser gjennom avmeldingsfunksjonen i e-postene.

9. Endringer i personvernerklæringen
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen.
Ved større endringer vil vi informere om dette.

10. Rett til å klage
Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

11. Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss.

Personvernerklæringen er oppdatert den: 07.06.2022