Logo Forfatterforbundet

Forfatterforbundets vederlagsfond

Tildeling 2023

Stipendkomiteen i Forfatterforbundet deler for 2023 ut 2 stipender à 12 måneder, 10 stipender à 6 måneder og 47 stipender à 3 måneder. Totalt mottok Forfatterforbundet 479 søknader til årets utlysning.

 

Les mer om tildelingen på Forfatterforbundets nettside.

 

Om Forfatterforbundets arbeidsstipend

Forfatterforbundets arbeidsstipend skal bidra til utvikling av ny norsk skjønnlitteratur for voksne. Stipendene er finansiert med midler fra bibliotekvederlaget, en kompensasjonsordning for alle forfattere som har bøker i bibliotekene.

Verket må være ment for det norske markedet, og skal gjøres allment tilgjengelig for norske bibliotek ved utgivelse. Forfatterforbundet ønsker å stimulere til bredde og god litteratur for alle lesere, og ved tildeling av stipend vil det bli lagt vekt på sjangerspesifikke så vel som litterære kvaliteter. Forfatterforbundets stipendkomité velges av landsmøtet og leverer sin innstilling til styret i Forfatterforbundets vederlagsfond. Den endelige godkjenningen av innstillingen gjøres dermed av styret i vederlagsfondet.

 

Hvem kan søke?

Stipendet kan søkes av alle forfattere som arbeider med et nytt, skjønnlitterært verk for voksne, uavhengig av sjanger eller medlemskap i en skribentorganisasjon. Forfatterforbundets arbeidsstipend kan kun tildeles forfattere som arbeider med norsk skjønnlitteratur for voksne (18 år+). For andre typer litteratur finnes det andre ordninger.

 

Utbetaling

Forfatterne som er tildelt stipend har fått beskjed på e-post og utbetaling er gjort til alle som ikke har bedt om utsettelse pga. sykdom.

 

Tildelte stipend à 12 måneder, kr 290 000:

Helene Uri
Torgrim Eggen

Tildelte stipend à 6 måneder, kr 145 000:

Agnes Matre
Anders Totland
Birger Baug
Cecilie Enger
Cornelius Jakhelln
Helene Flood
Hilde Østby
Mette Karlsvik
Natalie Normann
Sigbjørn Skåden

Tildelte stipend à 3 måneder, kr 72 500:

Aina Basso
Anders Brenno
Anita Strøm
Ann-Christin Gjersøe
Anne Sverdrup-Thygeson
Asle Skredderberget
Atle Hansen
Atle Nielsen
Atle Berge
Bente Bratlund
Bjørn Olaf Johannessen
Bård Nannestad
Eirik Røkkum
Eivind Larssen
Erik Engblad
Erlend Wichne
Geir Tangen
Gry Strømme
Gudrun Skretting
Gunn Marit Nisja
Henning Bergsvåg
Hilde Kvalvaag
Ida Fjeldbraaten
Jarle Olsen
Kjell Bardal
Linda Gabrielsen
Line Simenstad
Line Baugstø
Magnhild Bruheim
Marit Reiersgård
May Lis Ruus
Olav Rokseth
Pedro Camona-Alvarez
Pål Gerhard Olsen
Ragnhild Kolden
Runar Holiløkk-Tjelta
Rune Steen
Rune Berg
Rune F. Hjemås
Sigrid Merethe Hanssen
Stian Johansen
Sven Gunnar Simonsen
Tharaniga Rajah
Tor Even Marthinsen
Tor Åge Bringsværd
Tore Kvæven
Tove Nilsen