Logo Forfatterforbundet

Forfatterforbundets vederlagsfond

Tildeling av arbeidsstipend for 2024

Stipendkomiteen i Forfatterforbundet deler for 2024 ut 4 stipender à 12 måneder, 8 stipender à 6 måneder og 41 stipender à 3 måneder. Totalt mottok Forfatterforbundet 400 søknader til årets utlysning.

 

Om Forfatterforbundets arbeidsstipend

Forfatterforbundets arbeidsstipend skal bidra til utvikling av ny norsk skjønnlitteratur for voksne. Stipendene er finansiert med midler fra bibliotekvederlaget, en kompensasjonsordning for alle forfattere som har bøker i bibliotekene.

Verket må være ment for det norske markedet, og skal gjøres allment tilgjengelig for norske bibliotek ved utgivelse. Forfatterforbundet ønsker å stimulere til bredde og god litteratur for alle lesere, og ved tildeling av stipend vil det bli lagt vekt på sjangerspesifikke så vel som litterære kvaliteter. Forfatterforbundets stipendkomité velges av landsmøtet og leverer sin innstilling til styret i Forfatterforbundets vederlagsfond. Den endelige godkjenningen av innstillingen gjøres dermed av styret i vederlagsfondet.

 

Hvem kan søke?

Stipendet kan søkes av alle forfattere som arbeider med et nytt, skjønnlitterært verk for voksne, uavhengig av sjanger eller medlemskap i en skribentorganisasjon. Forfatterforbundets arbeidsstipend kan kun tildeles forfattere som arbeider med norsk skjønnlitteratur for voksne (18 år+). For andre typer litteratur finnes det andre ordninger.

 

Stipendene utbetales før sommerferien

Forfatterne som er tildelt stipend har fått beskjed på e-post. Så snart formalia for hver enkelt stipendmottaker er registrert hos Forfatterforbundets vederlagsfond, kan utbetaling finne sted løpende.

 

Tildelte stipend à 12 måneder, kr 300 000:

Helge Torvund
Jon Ewo
Maria Kjos Fonn
Markus Midré

Tildelte stipend à 6 måneder, kr 150 000:

Elin Brend Bjørhei
Elisabeth Havnsund
Erik Fosnes Hansen
Line Nyborg
Prableen Kaur
Roar Ræstad
Stine Langtangen
Tiger Garté

Tildelte stipend à 3 måneder, kr 75 000:

Aleksandra Ingebretsen
Alf Kjetil Walgermo
Anette Hemming
Asbjørn Stenmark
Bår Stenvik
Beate Heide
Eirik Ildahl
Ellen Rømming
Ellen Kristin Vahr
Ida Gilbert
Jeanette Kjaerner-Semb
Jorid Mathiassen
Jorun Thørring
Jørgen Norheim
Kari Saanum
Karoline Brændjord
Kenneth Moe
Ketil Bjørnstad
Kjetil Nordengen
Kristin Valla
Kristine Henningsen
Lars Elling
Lars Helle
Leif Knudsen
Liv Johanne Mossige
Malmfrid Hallum
Martin Ingebrigtsen
Mats Michael Sandstad
Molly Øxnevad
Myriam Bjerkli
Per Weidner-Olsen
Sarah Zahid
Silje Ulstein
Stian Andersen
Sverre Knudsen
Synne Knudsen
Tor Martin Leines Nordaas
Torbjørn Oppedal
Victoria Dalsberget
Victoria Bø
Yvonne Andersen